Rehabilitación enerxética da casa consistorial do Concello de Mondariz

O Concello de Mondariz voltou aproveitar as oportunidades de financiamento europeo do período 2014-2020 para levar a cabo un proxecto de rehabilitación enerxética da casa consistorial do Concello de Mondariz. Este proxecto de rehabilitación enerxética tiña como principal obxectivo diminuír a demanda enerxética actual do edificio consistorial. tanto no envolvemento térmico como na eficiencia térmica das … Leer más