Material escolar

Aberto o período de solicitude das axudas municipais para adquisición de material escolar

O Concello de Mondariz, a través dos servizos sociais comunitarios, convoca unha axuda económica para a adquisición de material escolar dirixida a familias con fillos/as en idade escolar (educación infantil, educación primaria e educación secundaria obligatoria). 

Trátase dunha contía única de 50 € por alumno/a que ten por obxecto paliar o esforzo económico que supón a escolarización dos menores para as familias con escasos recursos do Concello de Mondariz. Establécense, porén, unha serie de requerimentos.

Requerimentos

1. A unidade familiar debe estar empadroada no Concello de Mondariz.

2. Os menores receptores da axuda deben cursar estudos no CPI de Mondariz.

3. A unidade familiar, en función dos seus membros, non debe superar os seguintes niveis de ingresos netos globais (sen ter en conta o alugueiro da vivenda ou a amortización da mesma cando esta cantidade non exceda os 300 €/mes).

  • Unidade familiar de 2 membros: 10.135,86 €/ano ou 723,99 €/mes.
  • Unidade familiar de 3 membros: 11.502,68 €/ano ou 821,62 €/mes.
  • Unidade familiar de 4 membros: 12.641,3 €/ano ou 902,95 €/mes.
  • Unidade familiar de 5 membros: 13.783,97 €/ano ou 984,57 €/mes.
  • Unidade familiar de 6 membros: 14.918,96 €/ano ou 1.065,64 €/mes.

Presentación de solicitudes

O prazo de solicitude destas axudas para a adquisición de material escolar está aberto desde o 22 de xuño até o 16 de xullo de 2021.

Para obter máis información sobre a documentación requerida e proceder á presentación de solicitudes, hai que contactar cos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Mondariz a través de teléfono ou correo electrónico.

  • 986 656 058
  • servizos.sociais@mondariz.gal
Scroll al inicio