Concellarías

Xoán Carlos Montes Bugarín

Concellerías

 • Alcaldía
 • Vías e Obras
 • Coordinación
 • Auga e alumeado

Contacta:

alcaldia@mondariz.gal

986 664 306

Elena Naveira Amoedo

Cultura

Deporte

Educación

Formación

Persoal

Mónica Vázquez Estévez

Facenda

Turismo

María José Álvarez Rodríguez

Servicios Sociais

Sanidade

Igualdade

Feira Dominical

Florentino Menéndez González, Tino

Medio Ambiente

Medio rural

Xoán Carlos Montes Bugarín

Concellarías

Xoán Carlos Montes Bugarín, Calis

Xoán Carlos Montes, Alcalde de Mondariz

 • Alcalde
 • Concelleiro de Vías e Obras
 • Concelleiro de Auga e Alumeado
 • Área de coordinación
 • Rúa Merouces 16, 36870 Mondariz
 • alcaldia@mondariz.gal
 • +34 986 664 306

Concellería de Vías e Obras

Frear a despoboación do territorio e crear oportunidades de traballo e emprendemento a través da dinamización de sectores que aproveiten as potencialidades do medio natural de xeito sostible é unha das prioridades políticas do Goberno municipal. Neste sentido, a promoción do turismo de natureza é unha liña estratéxica desta concellería dirixida directamente pola Alcaldía.

Concellería de Auga e Alumeado

A comunicación e a relación institucional cos diversos colectivos sociais da localidade é unha das funcións principais desta concellería. O obxectivo é fomentar a transparencia e o goberno aberto.

Elena Naveira Amoedo

 • 1º Tenente de Alcalde
 • Concelleira de Cultura e Deporte
 • Concelleira de Formación e Educación
 • Área de persoal
 • Rúa Merouces 16, 36870 Mondariz
 • cultura@mondariz.gal
 • +34 986 664 306

Concellería de Mobilidade, Urbanismo e Vivenda

O mantemento de infraestruturas relacionadas con servizos públicos básicos, como a rede de alumeado, o sistema de suministro de auga ou as estradas e os camiños de titularidade municipal, son competencia desta concellería. Neste sentido, unha das súas liñas estratéxicas é mellorar a eficiencia na xestión de recursos.

Concellería de Medio Ambiente e Deporte

A relación co río Tea e os seus afluentes no territorio é fundamental para esta área. En relación ao saneamento, búscase poñer en funcionamento todos os medios dispoñibles para garantir a depuración de augas residuais e evitar a degradación medioambiental dos ríos.  

Mónica Vázquez Gómez

 • 2ª Tenente de Alcalde
 • Concelleira de Facenda
 • Concelleira de Turismo
 • Rúa Merouces 16, 36870 Mondariz
 • facenda@mondariz.gal
 • +34 986 664 306

Concellería de Facenda
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Concellería de Servizos Sociais
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mª José Álvarez Rodríguez

 • 3ª Tenente de Alcalde
 • Concelleira de Servizos Sociais e Sanidade
 • Concelleira de Igualdade
 • Área da Feira Dominical
 • Rúa Merouces 16, 36870 Mondariz
 • servizos-sociais@mondariz.gal
 • +34 986 664 306

Concellería de Cultura e Mocidade
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Concellería de Educación e Igualdade
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Florentino Menéndez González, Tino

 • Concelleiro de Medio Ambiente
 • Concelleiro de Medio Rural
 • Rúa Merouces 16, 36870 Mondariz
 • medio-ambiente@mondariz.gal
 • +34 986 664 306
Scroll al inicio