Portada » Actualidade » Rehabilitación enerxética da casa consistorial do Concello de Mondariz

Rehabilitación enerxética da casa consistorial do Concello de Mondariz

O Concello de Mondariz voltou aproveitar as oportunidades de financiamento europeo do período 2014-2020 para levar a cabo un proxecto de rehabilitación enerxética da casa consistorial do Concello de Mondariz.

Este proxecto de rehabilitación enerxética tiña como principal obxectivo diminuír a demanda enerxética actual do edificio consistorial. tanto no envolvemento térmico como na eficiencia térmica das instalacións. Para tal fin, mudáronse as xanelas e realizáronse cerramentos de ocos da fachada, para así, unha vez finalizadas a actuación a cualificación enerxética do edificio pasou dunha valoración G a unha Ediminuíndo as emisións de CO2 de 22,2 kgCO2/m2 a 20,8 kgCO2/m2 o ano.

O custo total desta deste actuación ascendeu a 132.415,70 €. Dos que 105.932,56 € (un 80% do importe) estivo cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo de crecemento sustentable 2014-2020, dentro do obxectivo temático 4 (economía baixa en carbono). O restante, un 20% de cofinanciamento con recursos propios (26.483,14 €) veu do Plan Concellos 2021 da Deputación de Pontevedra.

Este proxecto de rehabilitación enerxética da casa consistorial do Concello de Mondariz foi presentado diante do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico do Goberno de España, no ano 2020. Foi aprobado no primeiro trimestre de 2021, e executado dentro dos prazos estipulados para a súa correcta xustificación.

Cofinanciado co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Scroll al inicio